0 items - $0.00 0

POZWOLENIE NA BROŃ

ETAP I

Krok 1. Wizyta na strzelnicy – pierwszy kontakt z bronią
Krok 2. Zostań członkiem klubu strzeleckiego
Krok 3. Przygotowanie do zdobycia kwalifikacji sportowej – Patent strzelecki
Krok 4. Egzamin na Patent Strzelecki
Krok 5. Licencja polskiego związku sportowego
Dokument ten upoważnia Cię do udziału w zawodach strzeleckich organizowanych przez PZSS. Warunkiem odnowienia licencji jest start w co najmniej 4 zawodach w roku z konkurencji prowadzącej i w co najmniej dwóch konkurencjach na każdy kolejny rodzaj broni. Jeżeli masz pełen patent strzelecki, w roku musisz wziąć udział łącznie w 8 zawodach (4+2+2). To powód dla którego warto przystąpić do egzaminu na patent i odebrać licencję na początku roku kalendarzowego, zostawiając sobie bufor czasowy na udział we wszystkich wymaganych zawodach.

ETAP II

Krok 1. Badania lekarskie i ważna przyczyna posiadania broni w rozumieniu ustawy dla Wydziału Postępowań Administracyjnych (WPA) komendy wojewódzkiej Policji
badania psychologiczne i psychiatryczne
Krok 2. Wniosek na wydanie pozwolenia na broń palną
Krok 3. Kompletowanie dokumentów do WPA
Załączniki do WPA muszą być wysłane w odpowiedniej formie. Skompletuj dokumenty zgodnie z poniższą listą:
– Potwierdzona notarialnie kopia dowodu osobistego
– Potwierdzona notarialnie kopia patentu strzeleckiego
– Potwierdzona notarialnie kopia licencji
– Oryginał zaświadczenia potwierdzającego przynależność do klubu strzeleckiego
– Oryginał orzeczenia lekarza psychiatry
– Oryginał orzeczenia lekarza psychologa
– Oryginał wniesienia opłaty skarbowej do wniosku o wydanie pozwolenia na broń
– Dwa zdjęcia w formacie 3cm x 4cm
– Wniosek na wydanie pozwolenia na broń palną sportową
Komplet dokumentów możesz wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Komendy Wojewódzkiej Policji Wydział Postępowań Administracyjnych odpowiedniej dla Twojego miejsca zamieszkania. Gdybyś zdecydował się złożyć dokumenty osobiście przygotuj kopię wniosku, na której kancelaria WPA pokwituje jego przyjęcie.
Krok 4. Pozwolenie na broń – przywileje i obowiązki
Pozwolenie na broń do celów sportowych uprawnia Cię do przechowywania i przenoszenia odpowiedniego rodzaju i ilości broni wskazanej w pozwoleniu oraz do wystąpienia z wnioskiem o wydanie promesy na jej zakup. Pewnie zastanawiasz się nad sensem, nie mogę kupić ale mogę przechowywać i przewozić? Posiadając pozwolenie masz prawo np. pożyczyć od klubowego kolegi broń i na podstawie umowy użyczenia wraz z decyzją administracyjną (pozwoleniem na broń) legalnie udać się z nią na strzelnicę w ramach treningu, a nawet udziału w zawodach. Są jednak pewne warunki, które musisz spełnić, przeczytasz o nich w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. Zakładam, że na tym etapie swojego zaangażowania w sport strzelecki, nie zamierzasz kupić więcej niż 50szt broni. Powyżej tej ilości, musiałbyś wybudować odpowiedni magazyn. Skupmy się więc na podstawowym arsenale niezbędnym do realizowania pasji i własnych ambicji. Zgodnie z rozporządzeniem musisz zaopatrzyć się w sejf co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450. Broń w sejfie przechowuje się rozładowaną z odłączonym magazynkiem. Inaczej sprawa ma się do przewozu. Ku zadowoleniu wszystkich posiadaczy od dnia 1 listopada 2014r. broń palną do celów sportowych można nosić załadowaną, w kaburze lub futerale, możliwie blisko ciała i w sposób jak najmniej widoczny. Kolejnym obowiązkiem osoby posiadającej pozwolenie jest systematyczne badanie stanu zdrowia. Raz na na 5 lat oryginał orzeczenia lekarza psychiatry i psychologa musisz uzupełnić w WPA.


Krok 5 Promesa, zakup i rejestracja broni palnej do celów sportowych

Jesteś na mecie maratonu. Twoim dyplomem będzie promesa, medalem legitymacja posiadacza broni a trofeum, wymarzona broń.
Na podstawie swojego pozwolenia wnosisz o wydanie promesy na zakup broni w WPA (wzór wniosku można pobrać TUTAJ). Ten dokument upoważnia Cię do zakupu broni w koncesjonowanym sklepie (np. www.StrefaCelu.pl :)) Koszt wydania pojedynczej promesy to 17zł. Możesz wnieść o wydanie jednej promesy na zakup takiej ilości broni, na jaką masz pozwolenie. Rozsądnie jest wnieść o wydanie kilku promes na pojedyncze egzemplarze. Pozwoli Ci to zrealizować zakupy w różnych sklepach i różnych terminach. Sama promesa wydawana jest bezterminowo. Bez względu na wielkość zakupów promesę zostawiasz u sprzedawcy. Jeśli będziesz posiadał promesę na 20szt broni, a zdecydujesz się na zakup jednej, pozbawiasz się możliwości zakupu pozostałych 19szt, do czasu aż wystąpisz o kolejną.

oryginałem promesydowodem osobistym i wypchanym portfelem udajesz się do sklepu. Większość promes wydawana
 jest na zakup konkretnego rodzaju broni wraz z amunicją do niej. W takim przypadku, zwłaszcza podczas pierwszego zakupu warto przy okazji zaopatrzyć się w zapas amunicji. Dokumentem upoważniającym Cię w przyszłości do zakupu nabojów będzie legitymacja posiadacza broni. Aby tzw. czerwoną książeczkę dostać, musisz w ciągu 5 dni kalendarzowych zarejestrować zakupioną broń w WPA. Legitymacja zostanie wydana do 14 dni od chwili rejestracji broni.

Przy odpowiednim zaangażowaniu oba etapy powinny zająć Ci od 10 do 14 miesięcy. Po osiągnięciu celu słowo „satysfakcja” nabiera nowego znaczenia. Zdobyłeś pozwolenie na broń do celów sportowych i niewątpliwie jest to podwód do dumy. To jednak nie wszystko. Wkroczyłeś w nowy świat budowany przez ludzi z pasją. Wymieniaj się doświadczeniami, podnoś swoje kwalifikacje, zdobywaj dyplomy. Trzymam kciuki!